Skattemessig behandling av medinvesteringsordninger

BAHR-advokatene Peter Hammerich og Camilla Jøtun har skrevet artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 3 2019 om skattemessig klassifisering av medinvesteringsordninger for ansatte.

Artikkelforfatterne ser nærmere på hvilken betydning ulike vilkår i en medinvesteringsordning har for den skattemessigee handlingen, både ved erverv, eierskap og realisasjon. Blant annet vurderes det om f.eks. salgsrestriksjoner, ulik avkastningsprofil eller tilgang til kreditt fra arbeidsgiver/hovedeier kan medføre at avkastning (helt eller delvis) anses som arbeidsinntekt – og ikke kapitalinntekt. De skattemessige vurderingene belyses gjennom konkrete strukturer og eksempler.

Revisjon og Regnskap utgis av Revisorforeningen og er et fagtidsskrift innen revisjon, regnskap, selskapsrett, skatt og avgift.

 

Last ned artikkel ved å klikke på linken nedenfor.

 

Download Revisjon og Regnskap - Skattemessig behandling av medinvesteringsordninger
Share aticle to
Loading video ...
close