Sammenslåing skaper Norges største nettselskap og nest største kraftproduksjonkonsern. BAHR har bistått Oslo kommune og Hafslund E-CO.

Fra signeringen av avtalen 27.06.19. Fra venstre Finn Bjørn Reuter, konsernsjef i Hafslund og Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva.

 

Med sammenslåingen av Hafslund E-CO AS, eid av Oslo kommune, og Eidsiva Energi AS, eid av 27 kommuner og to fylkeskommuner i Innlandet, skapes Norges største nettselskap og nest største kraftproduksjonskonsern.  

Avtalen  omfatter verdier for oppunder 100 milliarder kroner og nær 1 million nettkunder. Transaksjonen er den hittil største i fastlands-Norge målt ut fra bruttoverdier involvert.

Ved sammenslåingen av Hafslund og Eidsivas nettvirksomheter dannes Norges største nettselskap, eiet av Eidsiva Energi AS. Det «nye» Eidsiva- konsernet Energi vil bli 50 prosent eid av Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO. De resterende 50 prosent eies av kommuner og fylkeskommuner i lnnlandet. Eidsiva-konsernet vil i tillegg til nettvirksomheten blant annet omfatte Eidsivas tidligere virksomheter innen varme og bredbånd.

Samtidig samles kraftproduksjonsvirksomhetene til Eidsiva og Oslo kommune under Hafslund E-CO, med Eidsiva som minoritetseier i det konsern-selskapet som eier hoveddelen av konsernets kraftproduksjon, Dette blir Norges nest største kraftproduksjonskonsern (etter Statkraft) med en produksjon på rundt 17,5 Twh i året (som er nesten det dobbelte av produksjonen til 3. største aktør).

BAHR har bistått Oslo kommune og Hafslund E-CO AS i transaksjonen. BAHRs transaksjonsteam har vært ledet av Rune Svoren, Jon Christian Thaulow og Siren Skalstad Ellensen. Prosessen, som har strukket seg over lang tid, omfattet mange selskaper og eiere. Avtalene reflekterer en kompleks transaksjonsstruktur. Prosjektet har medført behov for bidrag fra mange av våre spesialister, blant annet innenfor energi, transaksjoner, konkurranserett og skatt.

Sammenslåingen er godkjent av Konkurransetilsynet. Nødvendig godkjenning fra Olje- og energidepartementet og NVE er forventet snarlig. Transaksjonen, planlegges gjennomført den 30. september 2019, med økonomisk virkning fra 1. januar 2019.

Share aticle to
Loading video ...
close