Tvisteløsning | Prinsipiell dom om rett til heving av festivalbillett ved avlysning av headliner

BAHR har bistått en forbruker som vant frem i tingretten med heving av kjøp av to billetter til festivalen Tons of Rock på grunn av avlyst konsert med festivaldagens største headliner.

 

En forbruker kjøpte to dagspass til festivalen Tons of Rock for å oppleve konserten med bandet Blink-182 som var markedsført som headliner til den aktuelle festivaldagen. Kort tid før konserten avlyste Blink-182 og forbrukeren fremmet krav om heving til festivalen. Forbrukerklageutvalget gav forbrukeren medhold. Festivalen med partshjelp fra foreningen Norske Konsertarrangører tok deretter ut søksmål mot forbrukeren. Oslo tingrett kom til samme resultat som Forbrukerklageutvalget, men med en noe annerledes begrunnelse.

Basert på forbrukerens berettigede forventninger om å få oppleve konserten med Blink-182, kom tingretten frem til at avlysningen av konserten utgjorde en vesentlig mangel som gav rett til heving. Forbrukerens subjektive forventninger om å få oppleve den konkrete konserten måtte ha vært synbart for festivalen. Innleie av erstatningsband kunne ikke avhjelpe mangelen da erstatningsbandet ikke kunne gi en tilsvarende «sanseopplevelse» for forbrukeren. Heller ingen praksis/sedvane kunne tillegges vekt da denne var ensidig fordelaktig for festivalen. Tingretten la til grunn at forbeholdet i billetten «kjøpt billett refunderes ikke» ikke kunne avskjære forbrukerens hevingsadgang og at dette forbeholdet tok sikte på å regulere forholdet mellom Ticketmaster og kjøperne og ikke forholdet mellom festivalen og kjøperne.

 

Download - Les hele dommen her
Share aticle to
Loading video ...
close