Prospera-undersøkelsen 2023: BAHR #1 PRIVATE EQUITY

Vi gleder oss over at BAHRs kapitalforvaltning og private equity-gruppe rangeres som nr. 1 i årets KANTAR Prospera Tier 1 Law Firm Review for Norge, etterfulgt av Thommessen og Wiersholm. Dette er tiende året på rad at BAHR rankes helt på topp i Private Equity-kategorien i denne anerkjente undersøkelsen. BAHR har lenge satset på kapitalforvaltning og private equity. Allerede i 2007 etablerte vi en egen gruppe for dette. Vi har fulgt utviklingen av kapitalforvaltning som næring i Norge på nært hold, og har hele veien hatt gleden av å jobbe tett med mange av de ledende aktørene.

I dag består vår gruppe for kapitalforvaltning og private equity av 26 advokater som kun jobber med dette. Gruppen har vokst jevnt og skal vokse jevnt. Vi bistår kapitalforvaltere med alle juridiske forhold. Noen eksempler kan nevnes:

  • Et eksempel er fondsetableringer. Det siste året har vi f.eks. bistått med blant annet Bluefront Capital, DNB PE, Equip Capital Fund II, Hadean Capital II, HitecVision New Energy Fund, SNÖ II, Turnstone Private Equity Fund I, UNION Residential Development, mv. Vi har også bistått og bistår med mange andre etableringer, men de er foreløpig ikke offentlige. For tiden er samlet målsatt kapital for fondsetableringene vi jobber om lag NOK 100 milliarder.
  • Vi er ofte involvert når nye kapitalforvaltningsmiljøer blir etablert, som rådgivere helt fra starten. En trend i Norge har f.eks. vært at vi nå er kommet dit hvor det blir flere som bryter ut av etablerte miljøer for å starte noe eget. En annen spennende trend er at etablerte aktører innenfor andre bransjer satser på å utvikle kapitalforvaltningsmiljøer og hente ekstern kapital.
  • Vi bistår både nye og etablerte miljøer med konsesjonssøknader – typisk som forvalter av alternative investeringsfond eller verdipapirforetak. Det siste året har vi bistått med omlagt 10 konsesjonssøknader. I tillegg kommer bistand knyttet til andre regulatoriske prosesser – som EuVECA-søknader.
  • Vi bistår kapitalforvalterne med alle ulike transaksjoner: tradisjonelle oppkjøp, continuation vehicles, secondary transaksjoner i fond, etc. Som firma var BAHR nr. 1 i Mergemarkets transaksjonsstatistikk for 2022, hvor kapitalforvaltere utgjorde en vesentlig del.
  • Partnere i gruppen har styreverv hos mange av de ledende kapitalforvalterne i landet.
  • Bærekraft og ESG er en sentral del av vår bistand. Reglene vokser i omfang og investorene blir stadig mer opptatt av hvilken klassifisering forvalter har valgt etter SFDR etc. Vi er også her gjerne med fra start, som rådgiver fra øyeblikket da forvalter skal velge sin ESG/bærekraftsstrategi.
  • Et annet eksempel er compliance. Med compliance mener vi compliance for kapitalforvaltere og ikke alt mulig annet. Da er kjernen overholdelse av regulatoriske rammer og forpliktelsene man ellers har påtatt seg overfor investorene. Vi er opptatt av at compliance også skal være riktig – dvs. det må være balanse mellom kost / nytte. Her har vi utformet systemer som brukes av mange i markedet.
  • Kapitalforvaltning som bransje blir stadig mer moden i og utenfor Norge. Dette har ulike virkninger. Vi har observert en trend mot rettsliggjøring – dvs. i den forstand at aktører og investorer har lavere terskel for å gå til sak mot hverandre eller bruke andre rettslige virkemidler. For vår del er vi til enhver tid involvert i tvister som gjelder kapitalforvaltere.
  • Forskning og utvikling er en løpende del av vår virksomhet, og vi legger ned mye tid og innsats på regelforskning og å utvikle nye produkter – ofte sammen med våre klienter. Bærekraft og ESG er et godt eksempel på dette, hvor vi dedikerte egner ressurser og tid for å kunne yte rådgivningen vi visste det ville bli behov for.

Vi takker alle våre klienter innenfor kapitalforvaltning og private equity. Vi skal fortsette å stå på for dere!

Share aticle to
Loading video ...
close