Arbeidsliv | Nye regler som trer i kraft 1. juli 2024

Regjeringen har over en lengre periode vært svært aktiv med å foreslå og implementere nye regler på arbeidslivsområdet. Også fra 1. juli 2024 er det flere nye regler som trer i kraft. Mange av disse har stor praktisk betydning for arbeidsgivere. Det kommer nå nye krav til innholdet i ansettelsesavtaler, økning av gebyret for brudd på arbeidsmiljøloven mv. I dette nyhetsbrevet gir Arbeidslivsgruppen i BAHR deg en enkel og kortfattet oversikt over noen av de viktigste reglene som nå trer i kraft.

Share aticle to
Loading video ...
close