Arbeidsliv | Seier for BAHRs klienter i Arbeidsretten

Arbeidsretten avsa 16. september dom i sak der Arbeidslivsgruppen i BAHR v/advokatene Tor Olav Carlsen og Hannah Osberg Andresen representerte Norsk Medisinaldepot AS (Vitus apotek) og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Saken var viktig for hele apotekbransjen, siden alle apotekkjedene har likelydende ordlyd i sine tariffavtaler.

Spørsmålet i saken var om tariffavtalen ga de ansatte (farmasøyter) en ubetinget rett til å forlate apoteket i spisepausen. Tariffavtalen hadde følgende regulering av spisepauser: «Spisepausen er til arbeidstakers fri disposisjon».

​Arbeidstakersiden mente at farmasøytene hadde en rett til selv å bestemme om de ønsket å forlate apoteket i spisepausen. Hvis arbeidstakersiden hadde vunnet frem med sine anførsler, kunne det i enkelte tilfeller betydd at noen apotek med kun en farmasøyt til stede måtte stenge hele apoteket i spisepausen eller at arbeidstidsordningene måtte legges helt om.

Arbeidsretten kom enstemmig (7-0) til at tariffavtalen som gjelder for NMD ikke kunne forstås slik at farmasøytene hadde en ensidig rett til å forlate apoteket i spisepausen. Det betyr at også dommerne oppnevnt fra arbeidstakersiden stemte for en løsning i favør av BAHRs klienter.

Arbeidsgiversiden fikk i realiteten Arbeidsrettens medhold i at den praksis som NMD og apotekbransjen har hatt knyttet til avviklingen av pause kan fortsette.

Les hele dommen her
Share aticle to
Loading video ...
close