Finans | Comeback for verdipapirisering i 2018?

Kapitaltilgangsutvalget anbefaler gjeninnføring av regler som lar norske finansforetak verdipapirisere sine utlånsporteføljer.

Anbefalingen kommer knappe to år etter at det norske regelverket om verdipapirisering ble opphevet. Hvis anbefalingen følges, kan det utvikles et nytt marked for verdipapirisering i Norge basert på et mer robust og transparent regelverk enn tidligere.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close