Finansregulatorisk | Nyhetsbrev-serie høsten 21

BAHRs nyhetsbrevserie om EUs kapitalmarkedsunion er nå samlet i et oppdatert hefte. Her finner du alt du behøver å vite om EUs ambisjoner for det europeiske kapitalmarkedet i årene som kommer, og hva det vil bety for Norge. Heftet vil bli løpende oppdatert.

BAHR bistår både utstedere, tilretteleggere og øvrige aktører i kapitalmarkedet med finansregulatorisk rådgivning og transaksjoner.
Ta kontakt hvis vi kan hjelpe deg.

***

Fysisk hefte kan sendes på forespørsel.

Download BAHR Finansregulatorisk EUs Kapitalmarkedsunion
Share aticle to
Loading video ...
close