Kapitalforvaltning | Forslag om skattelettelser

Regjeringen la i dag frem forslag til enkelte skattelettelser som følge av virkningene av COVID-19 viruset. Forslagene fremmes for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter

Forslagene er som følger:

  • Verdsettelsesrabatten for næringskapital i formuesskatten øker mer 10 %, fra 25 % til 35 % fra og med inntektsåret 2020.
  • Fradragsordningen for investering i oppstartsselskaper endres. De øvre beløpsgrensene for årlig fradragsberettiget aksjeinnskudd øker fra NOK 500.000 til NOK 1 million for investorene og fra NOK 1,5 million til NOK 5 millioner for totalt aksjeinnskudd per oppstartsselskap. I tillegg foreslås det at ordningen åpnes for investering fra ansatte og ansattes nærstående i 2020 og 2021.
  • Den årlige skattefrie aksjerabatten for investering i eller sammen med arbeidsgiver økes fra NOK 3.000 til NOK 5.000 fra og med inntektsåret 2020.

Samtidig varsler Regjeringen at de i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vil fremme forslag om å redusere verdsettelsesrabatten for større primærboliger (markedsverdi over NOK 15 millioner) fra 75 % til 50 %, med virkning fra inntektsåret 2021.

Share aticle to
Loading video ...
close