Kapitalforvaltning | Nr. 18/2018 | Nye kapitalkravsregler for pensjonskasser

Finansdepartementet vedtok i sommer endringer i pensjonsforetaksforskriften. De nye reglene vil gjelde fra 1. januar 2019. Endringene forutsatte utfyllende regler, og disse ble fastsatt av Finanstilsynet 9. november 2018. Endringene i pensjonsforetaksforskriften og den utfyllende forskriften utgjør til sammen rammene for en omlegging av kapitalkravs- og investeringsreglene for pensjonskasser (se vårt nyhetsbrev nr. 13/2018).

Klikk på lenken nedenfor for å lese nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close