Kapitalforvaltning | Nr. 2/2018 – Finanstilsynet foreslår å forby binære opsjoner og begrense handel med CFDer

Finanstilsynet har i et høringsnotat1 datert 26. februar 20182 foreslått å forby markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til ikke-profesjonelle investorer.

Finanstilsynet foreslår videre begrensninger i adgangen til å markedsføre, distribuere og selge finansielle differansekontrakter (såkalte CFD’er) til ikke-profesjonelle investorer.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close