Kapitalforvaltning | Nr. 5/2018 – EU-kommisjonen: Forslag om å lette grensekryssende markedsføring av UCITS-fond og alternative investeringsfond

EU-kommisjonen offentliggjorde nylig forslag til et nytt direktiv og en ny forordning om adgangen til grensekryssende markedsføring for fond. Forslaget har som hovedformål å fjerne praktiske barrierer for grensekryssende markedsføring.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det medføre endringer i gjeldende regulering for både UCITS-fond og alternative investeringsfond. Et forhold som kan få særlig praktisk konsekvens for markedsaktørene er at det også foreslås inntatt en definisjon av såkalt «pre-marketing» i direktivet om forvaltere av alternative investeringsfond (2011/61/EU) (AIFMD).

Vi vil i nyhetsbrevet se kort på utvalgte elementer av EU-kommisjonens forslag.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close