Tina Søreide ny konkurransedirektør – ny kurs for Konkurransetilsynet?

Professor Tina Søreide ble i statsråd i dag utnevnt som ny konkurransedirektør. Søreide tar over etter Lars Sørgard som avslutter sitt åremål 1. februar 2022. Sørgard går tilbake til professorstilling ved Norges handelshøyskole (NHH) etter å ha vært konkurransedirektør i Konkurransetilsynet siden 2016. Tina Søreide er den fjerde konkurransedirektøren som har bakgrunn som professor fra NHH. Etter at Konkurransetilsynet flyttet til Bergen i 2006 har samtlige konkurransedirektører blitt rekruttert fra NHH.
(Foto/photo: NHH)

Tina Søreide

Tina Søreide har en sterk akademisk bakgrunn. Hun er professor i juss og økonomi ved NHH med hovedfokus på korrupsjon, governance, markeder og utvikling, herunder håndheving. Tidligere har hun blant annet vært ansatt ved Universitetet i Bergen og i Verdensbanken.

 

BAHR mener

BAHR ønsker Søreide velkommen som ny konkurransedirektør. Hun er et meget godt valg til stillingen. Særlig er det positivt at Konkurransetilsynet nå får en direktør som ikke har jobbet i eller har sterk tilknytning til Konkurransetilsynet. Vi tror det er nødvendig for å ta de påkrevete grep for å styrke Konkurransetilsynets organisering og arbeidsmetodikk.

I så måte er det et behov for mer åpenhet og bedre kommunikasjon fra Konkurransetilsynets side. Det gjelder ikke bare under selve prosessen, men også når saker er endelig avgjort. Konkurransetilsynets henleggelse av etterforskningen av om ulikheter i dagligvare­kjedenes innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven er et illustrerende eksempel. Konkur­ranse­­tilsynets kortfattede pressemelding i etterkant av henleggelsen er det eneste tilsynet har kommunisert om henleggelsen, hvilket gir aktørene liten veiledning. Konkurranse­tilsynet er en svært viktig myndighet for norsk næringsliv, og det er behov for forbedringer for at utøvelsen av denne myndigheten blir så tydelig og forutsigbar som nødvendig.

Det ligger flere større enkeltsaker på bordet til den nye konkurransedirektøren. Én av disse er den såkalte prisjegersaken, hvor Konkurransetilsynet har varslet tidens høyeste overtredelsesgebyrer på til sammen 21 milliarder kroner til dagligvarekjedene. Bokbasesaken, hvor Konkurransetilsynet har varslet gebyrer til flere forlag på til sammen 500 millioner kroner, er en annen. Felles for begge disse sakene er at Konkurransetilsynet legger til grunn en ekspansiv tolkning av konkurranseloven. Det blir interessant å se om den nye konkurransedirektøren, som også har juridisk erfaring, vil fortsette denne linjen eller legge seg mer på linje med EU-praksis.

Share aticle to
Loading video ...
close