Nyhetsbrev | Finans | Må utstedere av konvertible obligasjoner og obligasjoner med «make whole»-bestemmelser utarbeide nøkkelinformasjon (KID) ved tilbud til ikke-profesjonelle?

Konvertible obligasjoner og obligasjoner med «make whole»-bestemmelser kan omfattes av PRIIPs-forordningen (forordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter), som krever at utsteder publiserer et nøkkelinformasjonsdokument (KID) for obligasjonen.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close