Nyhetsbrev nr. 10/2018 – Kapitalforvaltning | ESMA offentliggjør nye retningslinjer og svar på spørsmål om MiFID II

Det nye verdipapirmarkedsdirektivet med underliggende rettsakter (MiFID II) trådte i kraft i Norge den 1. januar 2018 og i EU den 3. januar 2018. MiFID II strammer inn sentralt regelverk om investorbeskyttelse.

Den europeiske tilsynsmyndigheten (ESMA) har utarbeidet et dokument med spørsmål og svar om investorbeskyttelse etter MiFID II, i tillegg til retningslinjer for forståelsen av sentrale spørsmål i MiFID II. ESMA oppdaterte den 25. mai sitt «Q&A» dokument om investorbeskyttelse etter MiFID II med svar på flere spørsmål, blant annet knyttet til ikke-profesjonelle investorers adgang til å anmode om å bli behandlet som profesjonelle. I tillegg offentliggjorde ESMA den 28. mai 2018 endelige retningslinjer for egnethetsvurderingen som verdipapirforetak skal foreta når de yter investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning.

Dette er sentrale regler for verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning, og særlig for de som yter tjenester til ikke-profesjonelle.

I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på utvalgte elementer i det som ESMA nå har offentliggjort.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close