Nyhetsbrev | Personvern | Nr. 2/2018 – Proposisjon til ny personopplysningslov. Utsatt ikrafttreden av GDPR i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet fremla nylig en proposisjon med forslag til ny personopplysningslov. Den nye personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett ved at loven uttrykkelig bestemmer at GDPR skal gjelde som norsk lov. GDPR bidrar til at man i utgangspunktet vil ha like personvernregler i hele EU/EØS.

Lovforslaget inneholder også enkelte bestemmelser som supplerer reglene i GDPR. Når den nye loven trer i kraft, opphører personopplysningsloven fra 2000.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close