Nyhetsbrev | Skatt – Forslag til skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett for 2018

Foto: NTB / Scanpix

Solberg-regjeringen la 15. mai 2018 frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018, men uten at det foreslås store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Nedenfor omtales de viktigste forslagene vedrørende skatt og avgift.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close