Rederiskatteordningen: Ikke flaggkrav for inntektsåret 2019

Skattedirektoratet kunngjorde den 14. oktober 2019 at det ikke gjelder et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2019. Årsaken er at den samlede andelen EØS-registrert tonnasje i ordningen økte i løpet av inntektsåret 2018.

Dette innebærer at det for inntektsåret 2019 ikke er et krav om at selskaper innenfor rederiskatteordningen opprettholder eller øker sin andel EØS-registrert tonnasje (i forhold andelen EØS-registrert tonnasje selskapet eide før 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen). Vi bemerker imidlertid at det fortsatt vil være et særskilt krav til EØS-registrering av (i) taubåter og fartøy som frakter utvunnet materiale fra mudringsvirksomhet og (ii) skip uten eget fremdriftsmaskineri.

Share aticle to
Loading video ...
close