Skatt | Ny høyesterettsavgjørelse om fradrag for overføringer til lokalsamfunnet

Høyesterett har nylig avsagt en dom om fradragsrett for økonomiske overføringer til lag og foreninger i lokalsamfunnet der selskapet har sin virksomhet.

Staten fikk medhold i at bidragene ikke var fradragsberettiget. Begrunnelsen var at bidragene hadde en for fjern og indirekte tilknytning til selskapets inntekt.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close