Skatt | Ny høyesterettsdom om beregning av tilleggsskatt ved avskjæring av fremførbart underskudd

Photo: Lise Åserud / NTB scanpix

Et selskaps fremførbare underskudd kan avskjæres dersom aksjene i selskapet overdras med sikte på å få utnyttet underskuddet i selskapet. Høyesterett har i en nylig avsagt dom tatt stilling til hvordan eventuell tilleggsskatt skal beregnes i slike tilfeller.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close