Arbeidsrett | Teorier om tariffavtalens ettervirkning

BAHR-partner Tarjei Thorkildsen har skrevet en artikkel i Arbeidsrett 02/2019 knyttet til spørsmålet om tariffavtalen virkelig lever videre gjennom de individuelle arbeidsavtalene etter at tariffavtalen selv har opphørt. Det ville etter Thorkildsens syn være en så vidt spesiell løsning at det måtte kreve klare holdepunkter i loven. Det er bare ved virksomhetsoverdragelse at loven har regulert noe slikt, og da bare i en begrenset overgangsperiode. Det er likevel flere som hevder en helt generell regel om at tariffavtalen har såkalt «individuell ettervirkning». Thorkildsens artikkel vurderer det rettskildemessige grunnlaget for et slikt standpunkt.

Download artikkel: Teorier om tariffavtalens ettervirkning
Share aticle to
Loading video ...
close