Finans | Bortfall av LIBOR som referanserente i låneforhold

Bortfallet av LIBOR som referanserente kommer til å medføre et stort skifte i markedspraksis for finansnæringen internasjonalt, og selv om det ikke er tatt noen tilsvarende beslutning om bortfall av andre terminrenter som for eksempel EURIBOR for EUR og NIBOR for NOK, må også disse forventes å følge etter. I dette bakgrunnsnotatet ser vi på konsekvensene av det besluttede bortfallet av LIBOR som referanserente i låneavtaler, og hva de som nå har låneavtaler basert på LIBOR nå bør gjøre.

Download Bortfall av LIBOR som referanserente i låneforhold
Share aticle to
Loading video ...
close