Ny versjon av fagheftet Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen er publisert

BAHR har publisert en oppdatert versjon av fagheftet «Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen – Taksonomien og utviklingen i det norske regelverket». I heftet ser vi nærmere på hva kravene i EU-Taksonomien og de tilhørende reglene om rapportering av bærekraftsforhold vil innebære for aktører innenfor bygg- og eiendomssektoren i Norge. Vi ser også på hvordan et økende ESG-fokus påvirker transaksjoner, herunder behovet for, og omfanget av, ESG due diligence, og i tillegg ser vi på forventede og vedtatte endringer i sektorlovgivningen, herunder endringer i byggteknisk forskrift og åpenhetsloven. For å gi et helhetlig bilde av hvordan et økende ESG-fokus påvirker bygg- og eiendomssektoren i alle faser, redegjør vi også for miljøhensyn i reguleringsfasen, herunder blant annet hvilke muligheter kommunen har til å stille miljøkrav til utbyggerne samt ESG-endringer i leiestandardene.

Les/last ned heftet her
Share aticle to
Loading video ...
close