Ny statlig lånegaranti for eksportører – Internasjonaliseringsgarantien

29. juni 2017 lanserte regjeringen en ny statlig lånegaranti – internasjonaliseringsgarantien - med det mål å utvide og bedre eksportbedriftenes finansieringsmuligheter og dermed øke norsk eksport.

Garantien forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Gjennom den nye garantien kan GIEK utstede garanti til enhver bank som finansierer eksportrelaterte investeringer i Norge.

Les mer om dette i vårt nyhetsbrev her
Share aticle to
Loading video ...
close