Events

Manuduksjon i materiell forvaltningsrett – gyldighetsregler og domstolskontroll | Bergen

Vi har gleden av å invitere til studentseminar ved Partner Simen Skjold Søgaard og Senior Associate Maria Elisabeth Angell.

Seminaret passer godt for studenter som tar JUS222 forvaltningsrett. Formålet er å gi studentene en eksamensrettet innføring i det viktigste og vanskeligste i forvaltningsretten, nemlig reglene om ugyldighet og domstolenes prøvingskompetanse (full prøving, tilbakeholden prøving og såkalt fritt skjønn).

Manuduksjonen avsluttes med tapas og mingling i våre lokaler i Bergen.

Velkommen til manuduksjon!

Loading video ...
close