Events

Seminar | Arbeidslivsgruppen i BAHR oppsummerer arbeidsrettsåret 2023

  • January 9, 2024
  • 11:00 - 12:00
  • BAHR, Oslo, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo

Gjennom året 2023, trådte sentrale endringer om innleie og heltidsnorm i kraft, og fra 2024 får vi blant annet nye regler om arbeidsgiverplikter i konsern, utvidet tilsyns- og sanksjonsmuligheter for Arbeidstilsynet, og nye og mer omfattende krav til innholdet i arbeidskontrakter. Det har vært et aktivt år i domstolene, med flere viktige avgjørelser på arbeidsrettens område både i Arbeidsretten, ting- og lagmannsrett, samt i Høyesterett.

Dette – og litt til – vil vi gi deg et overblikk over på vårt seminar 9. januar 2024. Den faglige delen holdes fra kl. 11:00 – 12:00, med påfølgende lett servering og mingling i våre lokaler.

Velkommen!

Loading video ...
close