Events

Seminar | Få kontroll – krysningspunktene mellom arbeidsmiljøloven og aksjeloven øker

Arbeidsmiljøloven og aksjeloven har flere regler som krysser hverandre. Dette gjelder for eksempel regler om virksomhetsoverdragelse, håndtering av daglig leders ansettelsesforhold, ansatterepresentasjon i styret osv. Fra 1. januar 2024 får arbeidsmiljøloven nye regler om arbeidsgiverplikter i konsern. I tillegg foreslås det å øke bøtesatsene for overtredelse av arbeidsmiljøloven med flere millioner, og de nye reglene som kommer skal gjelde for «konsern». Hva som utgjør et konsern defineres ikke likt i arbeidsmiljøloven og aksjelovgivningen.

 

I dette seminaret vil arbeidslivsgruppen i BAHR gi deltakerne et helhetlig perspektiv på de ulike reglene og se disse i sammenheng. På seminaret vil følgende hovedtemaer belyses:

  • Hva er et konsern?
  • De nye reglene om konsern i arbeidsmiljøloven
  • Hva betyr det nye lovforslaget om økning av gebyrer for brudd på arbeidsmiljøloven?
  • Arbeidstilsynets prioriteringer og fokus

 

BAHRs omtale av de nye reglene finner du blant annet her:

 

Seminaret avholdes i BAHRs lokaler i Oslo den 22. november 2023, kl. 11.00 – 12.00. I etterkant av seminaret inviterer vi til tapas-lunsj og mingling.

 

Vi håper å se deg!

 

Loading video ...
close