Kapitalforvaltning | EuVECA og ELTIF-fond for unoterte investeringer – noe for norske forvaltere?

I forbindelse med neste fundraising-seminar i regi av BAHR 24. april om markedsføring og salg av alternative investeringer, har BAHR utarbeidet et hefte med de sentrale reglene for etablering, forvaltning og markedsføring av såkalte EuVECA og ELTIF-fond, en type regulerte fond for unoterte investeringer som er gitt en særlig status under EU-regelverket.

Forordningene som etablerte disse fondstypene er forventet gjennomført i Norge i løpet av 2019, og kan være aktuelle for forvaltere som fokuserer på venture, SMB og det unoterte markedet.

Last ned heftet
Share aticle to
Arrangement April 24, 2019

Faglig forum for kapitalforvaltningsbransjen | Reglene for markedsføring og salg av alternative investeringer til ikke-profesjonelle

Loading video ...
close